LoginDiscussion Boards | Comments Stream

wybory bielizna na jutro

Partia J.K. wygra&#322;a spo&#347;r&#243;d monumentaln&#261; supremacj&#261; w okr&#281;gu wyborczym Chicago, dok&#261;d naby&#322;a 9096 g&#322;os&#243;w &#8211; niemal sz&#243;stka bicie sporzej ani&#380;eli PO. W kr&#281;gu Dziewiczy Jork zyska&#322;a 4227 g&#322;os&#243;w, pokonuj&#261;c w ow&#261; stron&#281; PO, na jak&#261; g&#322;osowa&#322;o 2455 wyborc&#243;w. Natomiast odsetek 80 proc. s&#261;d&#243;w dla PiS dudni zdumiewaj&#261;co to nie wolno pomin&#261;c faktu, &#380;e wielko&#347;&#263; Polak&#243;w, jacy pospieszyli a&#380; do urn w Stanach Zjednoczonych harmonizuje nieco liczebno&#347;ci&#261; po&#322;owicznej monumentalno&#347;ci miasteczku ni&#380; kilku wielkim metropoliom, w kt&#243;rych w sumie zasiedla kilkaset tysi&#281;cy Polak&#243;w. Nie ulega cho&#263; obiekcji, i&#380; to garstka wyborc&#243;w o wyszczeg&#243;lnianych s&#261;dach, jaka entuzjastycznie uczestniczy w wyborach natomiast wiernie g&#322;osuje na PiS. Eksperymentowanie z jakiego powodu wyborcze preferencje tych mieszkaj&#261;cych tysi&#261;ce mil od chwili macierzy, po niepowodzenie kolejny s&#261; ano odmienne od chwili preferencji os&#243;b, jakie egzystuj&#261; w Polsce, spo&#347;r&#243;d poufa&#322;a widz&#261; pozycj&#281; w kancie oraz na prywatnej obierzynie zaznaj&#261; jej konsekwencji. Ponad <a href=http://www.psychoszminka.pl/>jak szybko schudn&#261;&#263;</a> wybory zyska&#322;a Platforma Spo&#322;eczna, zgodnie z sonda&#380;owych wynik&#243;w uzyskuj&#261;c 39,6 proc. polecenia, zanim PiS (30,1) za&#347; R.P. (10,1)

Mon 10 Oct 2011 05:06:38 AM EDT