LoginDiscussion Boards | Comments Stream

viagra

U zdrowych m&#281;&#380;czyzn, zw&#322;aszcza <a href=http://www.maxigra.biz.pl>tania viagra</a> po przyj&#281;ciu zanadto du&#380;ej dawki, wzw&#243;d przypadkiem popiera&#263; si&#281; nieco godzin non stop, bez wzgl&#281;du od wytrysku. Nie jeste&#347; naczelny, kt&#243;ry wpad&#322; na taki projekt S&#322;ysza&#322;am o przypadkach Pfizer Viagra jest dost&#281;pna w trzech r&#243;&#380;nych dawkach: 25, 50 i 100 mg, u&#380;ywane w leczeniu r&#243;&#380;nych stopni nasilenia zaburze&#324; wzwodu. Efektywno&#347;&#263; Viagry zosta&#322;a potwierdzona w badaniach kilku zdrowych pan&#243;w, kt&#243;rzy pilnie szukali pomocy po po&#322;kni&#281;ciu viagry. Niestety nie ma odtrutka, musieli wyczekiwa&#263; a&#380; erekcja sam ust&#261;pi.

Sat 03 Sep 2011 10:37:07 PM EDT