LoginDiscussion Boards | Comments Stream

piękne caqpg na skroś

B&#281;d&#261;c na wczasach na <a href=http://www.sneezin.com>katalog www</a> Fuerteventura skorzystali&#347;my z wycieczki nadobowi&#261;zkowej na wysuni&#281;t&#261; na p&#243;&#322;noc wysp&#281; Lanzarote. Na wyspie zwiedzili&#347;my Ogr&#243;d Nacjonalistyczny Timanfaya - skwer wulkaniczny, gdzie jest mo&#380;liwo&#347;&#263; by&#322;o do&#347;wiadczy&#263; widziade&#322; geotermalnych plus podziwia&#263; "krajobraz ksi&#281;&#380;ycowy", uformowany dzi&#281;ki zmartwia&#322;&#261; law&#281;. Do tego tego zwiedzali&#347;my Jameos del Agua - &#347;liczne jaskinie wydr&#261;&#380;one przez wulkan. Skonstruowano w ow&#261; stron&#281; dodatkowo muzeum, w jakim jest mo&#380;liwo&#347;&#263; bli&#380;ej pozna&#263; widziad&#322;a sejsmiczne.
Kolejn&#261; <a href=http://www.niemowa.info/01.html>ciekawostk&#261;</a> na wysepce s&#261; pewnie hodowli winogron, kt&#243;rych nigdzie indziej nie mo&#380;na spotka&#263; - winogrona rosn&#261; w p&#243;&#322;okr&#261;g&#322;ych zag&#322;&#281;bieniach, od czasu do czasu nawet 3 metrowych, na glebie wulkanicznej, kt&#243;ra porz&#261;dnie przestrzega wilgotno&#347;&#263;.
Warto by&#322;o podobnie w jednej z winiarni degustowa&#263; wyborne z&#322;y uczynek.
Ciekawe s&#261; oraz na Lanzarote warzelnie soli Salinas de Janubio, w kt&#243;rym miejscu odparowuj&#261;c wod&#281; morsk&#261; osi&#261;ga si&#281; s&#243;l.
Ka&#380;dy kt&#243;ry ma zamys&#322; wybra&#263; si&#281; na Fuerteventur&#281; musi potrzebnie uda&#263; si&#281; na wycieczk&#281; na wysepk&#281; Lanzarote plus na odwr&#243;t, b&#281;d&#261;c na Lanzarote koniecznie do&#347;wiadczajcie Fuert&#281;.

Sat 13 Aug 2011 04:12:35 AM EDT