LoginDiscussion Boards | Comments Stream

Comment #246 in Discussion: śliczne adkeb za sprawą

B&#281;d&#261;c na wczasach na <a href=http://sneezin.com>katalog stron</a> Fuerteventura skorzystali&#347;my spo&#347;r&#243;d wycieczki opcjonalnej na wysuni&#281;t&#261; na p&#243;&#322;noc wysp&#281; Lanzarote. Na wysepce zwiedzili&#347;my Park Nacjonalistyczny Timanfaya - botanik wulkaniczny, w jakim miejscu mo&#380;na by&#322;o do&#347;wiadczy&#263; zjawisk geotermalnych oraz podziwia&#263; "krajobraz ksi&#281;&#380;ycowy", sporz&#261;dzony na skro&#347; zdr&#281;twia&#322;&#261; law&#281;. Nadto tego zwiedzali&#347;my Jameos del Agua - &#322;adne jaskinie wydr&#261;&#380;one za pomoc&#261; wulkan. Stworzono tam oraz muzeum, w jakim mo&#380;na bli&#380;ej pozna&#263; widma sejsmiczne.
Kolejn&#261; nowink&#261; na wyspie s&#261; pewno hodowli gron, jakich nigdzie indziej nie jest szansa spotka&#263; - winogrona dojrzewaj&#261; w p&#243;&#322;okr&#261;g&#322;ych zag&#322;&#281;bieniach, okresem nawet 3 metrowych, na glebie wulkanicznej, jaka poprawnie przestrzega wilgotno&#347;&#263;.
Warto by&#322;o w podobny spos&#243;b w jednej spo&#347;r&#243;d winiarni degustowa&#263; znakomite przewinienie.
Ciekawe s&#261; r&#243;wnie&#380; na Lanzarote warzelnie soli Salinas de Janubio, w jakim miejscu odparowuj&#261;c wod&#281; morsk&#261; zdobywa si&#281; s&#243;l.
Ka&#380;dy jaki ma ch&#281;&#263; wybra&#263; si&#281; na Fuerteventur&#281; musi koniecznie stworzy&#263; poz&#243;r si&#281; na eskapad&#281; na wysepk&#281; Lanzarote oraz na przek&#243;r, b&#281;d&#261;c na Lanzarote potrzebnie dostrze&#380;cie Fuert&#281;.